Etusivulle
Peruspaketti Suomen sodista 1939 - 1944
Sodan arkea
Esineistö
Naiset ja lapset sodassa
Sotatutkimuksesta
Kirjallisuutta kiinnostuneille

Tervetuloa!

Tämä on Lietolaiset sodassa -verkkosivuston koululaisille tarkoitettu opiskelupaketti. Sivusto on tarkoitettu yläkoulun ja lukion historian opiskelijoille, ja sivut antavat koululaisille tietoa sodista eri näkökulmista. Oikealla olevien linkkien kautta pääset sivuston eri osioihin.

Sivuston osiot


Ensimmäiseksi sivustolla annetaan perustietoa Suomesta II maailmansodassa. Sivut esittelevät sotien perustiedot lukuina (kesto, uhrien lukumäärä, seuraukset) sekä antavat taustaa luvuista tehdyistä tulkinnoista ja arvioista. Sivulla selvitetään myös kaatuneiden, haavoittuneiden ja vangiksi joutuneiden taustoja.

Sodan arjessa käsitellään sotilaiden oloja sota-aikana. Mitä he ajattelivat sodassa ja sodasta? Miten he yrittivät tehdä olonsa rintamalla siedettävämmäksi? Mitä he söivät, mitä he kaipasivat? Millaisissa olosuhteissa sotilaat olivat?

Esineistössä käydään läpi sodan aikaista materiaalista kulttuuria. Sivulla esitellään, millaisia esineitä rintamalla käytettiin, omistettiin ja valmistettiin.

Naiset ja lapset sodassa kerrotaan siviilien vaiheista sodassa. Miesten ollessa rintamalla naisten, lasten ja vanhusten vastuu arkielämässä kasvoi. Monet naiset liittyivät Lotta Svärd -järjestöön tukeakseen maanpuolustusta ja miesten poissaolo mahdollisti monelle naiselle työelämässä pääsyn vaikeampiin ja parempipalkkaisiin ammatteihin.

Sotatutkimuksesta -osio esittelee erilaisia lähestymistapoja sotahistorialliseen tutkimukseen.

Lopuksi suositellaan kirjoja niille, joita kiinnostaa lukea enemmän aiheesta.

Sivuston lähteet


Sivuston lähteinä on käytetty Nautelankosken museon Sota - veteraanien muistista museon muistiin hankkeen keräämiä aineistoja, Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteen asiakirjoja, SA-kuvia sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Alhaalla olevia kuvista pääset Nautelankosken museon ylläpitämään blogiin Pikkumuseon haasteet, museon Facebook-sivuille tai Nautelankosken museon virallisille etusivuille. Paluu etusivulle käy oikealla olevasta palkista.

Lietolaiset sodassa -sivustolle pääset painamalla tätä linkkiä>>


blogger
facebook
Museon kotisivut