Historiakirjallisuutta

Kirjan kuvaa painamalla näet kannen suuremmassa koossa.


Liedon historia 1-2 -kirjan kansikuva

Liedon historia 1-2

Liedon historia 1 - aikojen alusta vuoteen 1809
Liedon historia 2 - vuodesta 1809 nykypäiviin

Liedon historian ensimmäinen osa tutustuttaa pitäjän maantieteellisiin piirteisiin ja esihistorialliseen ihmisen elämään. Se kuvaa kristinuskon tuloa ja asutuksen vähittäistä leviämistä jokivarsia ylöspäin, pitäjäyhteisön muovautumista, sen arkea ja juhlaa.

Toinen osa kertoo millä tavoin Lieto sai nykyiset piirteensä. Kirja tutustuttaa 1800-luvun maaseudun työn täyttämään elämään, kunnan perustamiseen vuonna 1868, maatalouden nykyaikaistumiseen ja orastavaan teollisuuteen. Se näyttää monella tavalla syrjäisen Liedon
aatteiden ja asenteiden murroksessa itsenäisyyden ensi vuosina ja perusteellisesti hahmoaan
muuttaneena toisen maailmansodan jälkeen.

Tekijät: osa 1: Hannu Mansikkaniemi, Jukka Luoto, Esa Hiltunen; osa 2: Kari Suistoranta
Julkaisijat: Liedon kunta ja seurakunta
Painovuosi: 1988
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, osa 1: 547 sivua, osa 2: 465 sivua

Hinta: 54€Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta -kirjan kansikuva

Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta

Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan yhdeksännen osan tarkoitus on tehdä tutuksi Liedon monimuotoista kulttuuriympäristöä tuomalla siihen liittyvää tietoa helposti käytettävään muotoon ja siten monien ulottuville.

Julkaisun perustana on Liedossa vuosina 1984 - 1995 tehty rakennuskannan inventointi. Liedosta koottu rakennusinventointitiedosto kattaa noin 620 kiinteistöä ja 61 kylää. Inventointitiedot koottiin 1990-luvulle saakka kortistoksi, joiden tekstiosuus on käytettävissä myös sähköisessä muodossa. Kortisto sisältää rakennusten kuvauksen, asuin- ym. rakennusten pohjakaavoja, asemapiirrokset sekä rekisteri- ja sijaintitiedot sekä valokuvat. Tässä julkaisussa niistä on mukana kaikki kylät ja miltei kaikki ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset.

Tekijät: Sinikka Kauko-Vainio ja artikkelien kirjoittajat
Kustantajat: Liedon kunta, Nautelankoski-säätiö, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 358 sivua

Hinta: 12,90 €


Nautelankoken museo -kirjan kansikuva

Nautelankosken museo

Nautelankosken museon kirja, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti kivikautta Kukkarkoskella,
Nautelan vesimyllyä, Liedon kotiseutumuseota sekä Nautelankosken luontoa ja kalastusta.
Kirjassa on myös lapsuustoverin muistelua Lauri Nautelasta sekä artikkeli keräilijä Laurista.

Toimitus: Sinikka Kauko-Vainio
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2001
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 98 sivua

Hinta: 7 €


Esihistorian jäljillä Liedossa -kirjan kansikuva

Esihistorian jäljillä Liedossa

Esihistorian jäljillä kertoo mitä on esihistoria ja arkeologinen tutkimus ja miten arkeologisia löytöjä ajoitetaan. Julkaisussa esitellään yhdeksän lietolaista esihistoriallista kohdetta alkaen mesoliittiselta kivikaudelta ja päätyen rautakaudelle varhaiskristilliseen aikaan. Kartan ja sanallisten ohjeiden avulla voi lukija käydä omatoimisesti tutustumassa kohde kohteelta Liedon esihistoriaan.

Tekijät: Elsa Hietala (kirjoittaja), Tuulia Rivasto (kuvitus)
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 31 sivua

Hinta: 5 €


Myllärin Kerttu -kirjan kansikuva

Myllärin Kerttu

Myllärin Kerttu on kuvitteellinen kertomus Nautelan kartanon myllärin tyttären elämästä Liedossa. Kirjassa yhdistyvät muistitieto ja kirjoittajan luomat tarinat, joiden avulla muodostuu kuva 1930- luvun alun elämästä koulutytön silmin. Lukijalla mahdollisuus itse värittää kirjan kuvat mieleisekseen.

Kertomus: Kaisa Viskari
Kuvitus: Johanna Haapakoski
Toimittajat: Leena Viskari ja Terhi Ykspetäjä-Remes
Taitto: mainoS arT Sirpa Toivola
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 39 sivua
Kirja on toteutettu Museoviraston avustuksen turvin.

Hinta: 5 €


Veden ja tuulen voimalla -kirjan kansikuva

Veden ja tuulen voimalla
- Tarinoita myllyistä ja mylläreistä Loimaalta ja naapureista

Veden ja tuulen voimalla -kotiseutukirja kertoo Loimaan ja naapureiden värikkäästä myllyperinteestä. Tavoitteena on ollut tallentaa ja säilyttää kansanperinnettä kokoamalla niin tarinoita, omakohtaisia muistoja ja kokemuksia kuin asiatietoakin viljavan Loimaan seudun mylläreistä, myllytyksestä sekä vesi- ja tuulimyllyistä.

Kirjan sisältö on koottu myllyperinnekilpailun sadosta, yksityisten henkilöiden muisteluista ja haastatteluista, kirjallisista lähteistä ja keruuarkistojen aineistoista.

Toimitus: Riitta Jumppanen, Raija Kouri ja Eeva Mikola
Julkaisija: Loimaa-Seura ry.
Painovuosi: 2002
Teoksen tiedot: sidottu, kovakantinen, 224 sivua

Hinta: 33€


Sagalund - Min kostsamma leksak -kirjan kansikuva

Sagalund - Min kostsamma leksak
-Kallisarvoinen leikkikaluni

Kuvateos Sagalundin museosta esittelee museon luojan Nils Oskar Janssonin elämäntyötä ja vaikutusta kulttuuriin Kemiönsaarella. Nils Oskar Jansson oli synytperäinen kemiöläinen, Vretan kansakoulun opettaja sekä systemaattinen keräilijä. Janssonin esikuvana Sagalundin museolle oli Skanssen Tukholmassa.

Teos kertoo sanoin ja valokuvin Nils Oskar Janssonista ja Sagalundin museosta, sen rakennuksista, interiööreistä, maisemista ja ennen kaikkea museon kokoelmiin kuuluvista esineistä.

Toimitus: Li Näse
Tekijät: Clara Puranen ja Kari Suistoranta (tekstit), Ritva Kovalainen ja Pekka Turunen (kuvat ja ulkoasu)
Julkaisija: Sagalundin museo
Painovuosi: 2000
Teoksen tiedot: sidottu, kovakantinen, 224 sivua

Hinta: 55€


Tiima, tiu ja tynnyri - miten ennen mitattiin -kirjan kansikuva

Tiima, tiu ja tynnyri
- miten ennen mitattiin

Turun maakuntamuseon julkaisuja 9

Suomi siirtyi metrijärjestelmään vuosina 1886 - 1892. Lukemattomat vanhat mitat ja painot poistuivat virallisesta käytöstä, mutta niitä käytettiin vielä senkin jälkeen epävirallisesti. Turun maakuntamuseon julkaisema Tiima tiu tynnyri - miten ennen mitattiin on tärkeä käsikirja, jonka tarkoituksena on kertoa mittajärjestelmistä ja niiden kehityksestä nykyiseen metrijärjestelmään. Kirjan lopussa on sanasto, jossa esitellään aakkosjärjestyksessä erilaisia mittoja ja niiden alkuperää ja sisältöä aamista äyrityiseen. Mukana on myös uudempia käsitteitä kuten "mäyräkoira" ja "sixpack".

Tekijät: Jarmo Grönroos, Arja Hyvönen, Petteri Järvi, Juhani Kostet ja Seija Väärä
Julkaisija: Turun maakuntamuseo
Painos: Neljäs, uudistettu
Teoksen tiedot: sidottu, kovakantinen, 112 sivua

Hinta: 12€


Vuodet, vuodenajat, Vanhalinna -kirjan kansikuva

Vuodet, vuodenajat, Vanhalinna

Teos esittelee Liedon Vanhalinnan arkeologista ja esihistoriallista merkitystä, historiallisia vaiheita, tilalla eläneitä ihmisiä sekä Vanhalinnan kartanomuseota ja merkitystä suomalaisen kulttuuriperinnön välittäjänä ja vaalijana.

Toimitus: Henri Terho
Kustantaja: Turun Yliopistosäätiö
Painovuosi: 2002
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 139 sivua

Hinta: 32€


En ole näistä paljon puhunut -kirjan kansikuva

En ole näistä paljon puhunut

Muistijälki-työryhmä etsi syksyllä 2005 veteraanien muistelutekstejä veteraanijärjestöjen lehtien kautta. Tavoitteena oli löytää lyhyitä, omakohtaisia muisteluja muun muassa sodasta, sota-ajasta, puhdetöistä ja lomista. Tällä kertaa ei haettu varsinaisia taistelukuvauksia, vaan pikemminkin tarinoita tavallisen sotilaan arkipäivästä.

Muistelmiaan lähetti parisenkymmentä veteraania tai heidän sukulaistaan. Näistä muistelmista on koottu tämä antologia. Antologiaa on täydennetty kirjoituksilla, jotka on koottu Ruskon veteraanien tarinatuvassa. Muistelujen lisäksi teoksessa on artikkelit muistelmien julkaisemisesta, elämäkerrallisesta kirjoittamisesta voimavarana sekä kirjoittajasta viestinviejänä.

Tekijät: Mari Leppänen, Pekka Remes ja Kirsi Äyräs
Kustantajat: Muistijälki-työryhmä ja Osuuskunta Kulttuuriteko
Painovuosi: 2007
Teoksen tiedot: liimasidos, pehmeäkantinen, 54 sivua

Hinta: 10€


Kenttäpostia Syväriltä -kirjan kansikuva

Kenttäpostia Syväriltä

Lahdenpohjasta lähteneen Einarin opintie kiertyy Sortavalan ja Helsingin kautta Viipurin kauppaoppilaitoksen rehtorinkansliaan vaihtuen talvisodan myötä Mannerheim-linjalle sekä Impi-vaimon ja lapsien kera tämän synnyinmökkiin Lietoon.

Einarin kanslia evakuoituu välirauhan tultua Lahteen, jonne siirtyy myös perheen koti. Einar tempaistaan kuitenkin pian lahtelaiseen kenttätykistöpatteristoon tavoitteena Äänislinna ja sitten Syväri.

Einar kirjoittaa Impille jatkosodasta peräti 306 kenttäpostikirjettä, joissa pohditaan aseveljien, esimiesten ja työtovereiden verkottumista ja jopa viipurilaisten paluumuuttajien intoa ja valtapeliä oivana lähdeaineistonaan aikansa Karjala-lehti.

Tekijät: Matti ja Virve Haro
Julkaisija: Haro-Mat
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: liimasidos, pehmeäkantinen, 160 sivua

Hinta: 20€© Nautelankoski-säätiö, päivitetty 3.3. 2015