Nautelankosken museoon liittyvää kirjallisuutta

Kirjan kuvaa painamalla näet kannen suuremmassa koossa.


Nautelankoken museo -kirjan kansikuva

Nautelankosken museo

Nautelankosken museon kirja, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti kivikautta Kukkarkoskella,
Nautelan vesimyllyä, Liedon kotiseutumuseota sekä Nautelankosken luontoa ja kalastusta.
Kirjassa on myös lapsuustoverin muistelua Lauri Nautelasta sekä artikkeli keräilijä Laurista.

Toimitus: Sinikka Kauko-Vainio
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2001
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 98 sivua

Hinta: 7 €


Esihistorian jäljillä Liedossa -kirjan kansikuva

Esihistorian jäljillä Liedossa

Esihistorian jäljillä kertoo mitä on esihistoria ja arkeologinen tutkimus ja miten arkeologisia löytöjä ajoitetaan. Julkaisussa esitellään yhdeksän lietolaista esihistoriallista kohdetta alkaen mesoliittiselta kivikaudelta ja päätyen rautakaudelle varhaiskristilliseen aikaan. Kartan ja sanallisten ohjeiden avulla voi lukija käydä omatoimisesti tutustumassa kohde kohteelta Liedon esihistoriaan.

Tekijät: Elsa Hietala (kirjoittaja), Tuulia Rivasto (kuvitus)
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 31 sivua

Hinta: 5 €


Myllärin Kerttu -kirjan kansikuva

Myllärin Kerttu

Myllärin Kerttu on kuvitteellinen kertomus Nautelan kartanon myllärin tyttären elämästä Liedossa. Kirjassa yhdistyvät muistitieto ja kirjoittajan luomat tarinat, joiden avulla muodostuu kuva 1930- luvun alun elämästä koulutytön silmin. Lukijalla mahdollisuus itse värittää kirjan kuvat mieleisekseen.

Kertomus: Kaisa Viskari
Kuvitus: Johanna Haapakoski
Toimittajat: Leena Viskari ja Terhi Ykspetäjä-Remes
Taitto: mainoS arT Sirpa Toivola
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 39 sivua
Kirja on toteutettu Museoviraston avustuksen turvin.

Hinta: 5 €


Vipeltäjät - lasten luontoretki Nautelankoskella -kirjan kansikuva

Vipeltäjät - lasten luontoretki Nautelankoskella

Lähde mukaan seikkailuun Saara Sammakon ja Lauri Lepakon kanssa Nautelankosken maisemiin! Vipeltäjät on tieto- ja tehtäväkirja, jonka tavoitteena on lisätä kotiseudun arvostusta sekä vahvistaa lasten tunnesuhdetta lähiluontoon ja kulttuuriperintöön. Sen toivotaan myös herättävän kiinnostusta ympäristön- ja maisemansuojelua kohtaan.

Tekijät: Virpi Antikainen ja Hanne Itärinne
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2006
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 19 sivua

Hinta: 5 €


Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta -kirjan kansikuva

Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta

Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan yhdeksännen osan tarkoitus on tehdä tutuksi Liedon monimuotoista kulttuuriympäristöä tuomalla siihen liittyvää tietoa helposti käytettävään muotoon ja siten monien ulottuville.

Julkaisun perustana on Liedossa vuosina 1984 - 1995 tehty rakennuskannan inventointi. Liedosta koottu rakennusinventointitiedosto kattaa noin 620 kiinteistöä ja 61 kylää. Inventointitiedot koottiin 1990-luvulle saakka kortistoksi, joiden tekstiosuus on käytettävissä myös sähköisessä muodossa. Kortisto sisältää rakennusten kuvauksen, asuin- ym. rakennusten pohjakaavoja, asemapiirrokset sekä rekisteri- ja sijaintitiedot sekä valokuvat. Tässä julkaisussa niistä on mukana kaikki kylät ja miltei kaikki ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset.

Tekijät: Sinikka Kauko-Vainio ja artikkelien kirjoittajat
Kustantajat: Liedon kunta, Nautelankoski-säätiö, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 358 sivua

Hinta: 12,90 €


Liedon historia 1-2 -kirjan kansikuva

Liedon historia 1-2

Liedon historia 1 - aikojen alusta vuoteen 1809
Liedon historia 2 - vuodesta 1809 nykypäiviin

Liedon historian ensimmäinen osa tutustuttaa pitäjän maantieteellisiin piirteisiin ja esihistorialliseen ihmisen elämään. Se kuvaa kristinuskon tuloa ja asutuksen vähittäistä leviämistä jokivarsia ylöspäin, pitäjäyhteisön muovautumista, sen arkea ja juhlaa.

Toinen osa kertoo millä tavoin Lieto sai nykyiset piirteensä. Kirja tutustuttaa 1800-luvun maaseudun työn täyttämään elämään, kunnan perustamiseen vuonna 1868, maatalouden nykyaikaistumiseen ja orastavaan teollisuuteen. Se näyttää monella tavalla syrjäisen Liedon
aatteiden ja asenteiden murroksessa itsenäisyyden ensi vuosina ja perusteellisesti hahmoaan
muuttaneena toisen maailmansodan jälkeen.

Tekijät: osa 1: Hannu Mansikkaniemi, Jukka Luoto, Esa Hiltunen; osa 2: Kari Suistoranta
Julkaisijat: Liedon kunta ja seurakunta
Painovuosi: 1988
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, osa 1: 547 sivua, osa 2: 465 sivua

Hinta: 54 €Aurajokilaakso - elävä kansallismaisema -kirjan kansikuva

Aurajokilaakso - elävä kansallismaisema

Aurajokilaakso on suomalainen kansallismaisema. Oripäänkankaalta alkava Aurajoki virtaa läpi savimaiden Turkuun, missä sen vedet sekoittuvat mereen. Maiseman kerrostumat sisältävät lähes katkeamattoman sarjan elämänmerkkejä kivikaudesta nykyaikaan.

Tämä kirja luo katsauksen Aurajokilaakson kansallismaisemaan, seitsemän peninkulman matkaan Varsinais-Suomessa. Menneisyyden näkymättömät ja näkyvät kerrostumat antavat syvyyttä maisemalle. Ihmiset - jokilaaksossa elävät ja vaikuttavat toimijat - kuvastavat nykypäivää ja tulevaisuutta. Kansallismaisema elää.

Tekijät: Markku Lappalainen (teksti), Markku Kivekäs ja Johannes Lahti (kuvat)
Kustantaja: Turun ammattikorkeakoulu
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 256 sivua

Hinta: 55 €


Myllytontun tarinoita -kirjan kansikuva

Myllytontun tarinoita

Lapsille suunnattu kuvateos. Kirjassa on kuusi runomuotoista Myllytontun tarinaa. Kuvitus liittyy Nautelankosken maisemiin.

Tekijät: Riina Salokoski (teksti), Anja Hänninen (kuvitus)
Kustantaja: Anja Hänninen
Painovuosi: 1998
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 23 sivua

Hinta: 10 €© Nautelankoski-säätiö, päivitetty 3.3. 2015