1.3.2010

Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta
-teos ilmestynyt
Varsinais-Suomen kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta -kirjasarjan yhdeksäs osa

"Kulttuuriympäristöön tallentunut ihmisen toiminnan historia ja rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus auttavat meitä ymmärtämään yhteiskunnan muutosilmiöitä: kulttuuriympäristö kertoo, miten meitä edeltäneet sukupolvet elivät, tekivät työtä ja rakensivat."

Julkaisun tarkoitus on tehdä tutuksi Liedon monimuotoista kulttuuriympäristöä ja tuoda tieto helposti saavutettavaksi. Kaikki - historia ja nykyisyys - lomittuu tarinaksi ympäristössä olevien eri-ikäisten elementtien kautta.

Perustan tälle vankalle tietopaketille muodostaa Liedossa vuosina 1984 - 1995 tehty rakennuskannan inventointi, joka kattaa noin 620 kiinteistöä ja 61 kylää. Julkaisussa ovat mukana kaikki kylät ja lähes kaikki ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset.

Kirja on myynnissä Nautelankosken museon lisäksi
Liedon Q-Kirjakaupassa ja Turun Linnan Fataburissa

Tiedustelut museosta:
puh. (02) 489 2400
museo(at)nautelankoski.net

Tiedote kokonaan (PDF,139 kt)


© Nautelankoski-säätiö, päivitetty 2.8. 2010