Lietoon ja Varsinais-Suomeen liittyvää kirjallisuutta

Kirjan kuvaa painamalla näet kannen suuremmassa koossa.


Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta -kirjan kansikuva

Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta

Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan yhdeksännen osan tarkoitus on tehdä tutuksi Liedon monimuotoista kulttuuriympäristöä tuomalla siihen liittyvää tietoa helposti käytettävään muotoon ja siten monien ulottuville.

Julkaisun perustana on Liedossa vuosina 1984 - 1995 tehty rakennuskannan inventointi. Liedosta koottu rakennusinventointitiedosto kattaa noin 620 kiinteistöä ja 61 kylää. Inventointitiedot koottiin 1990-luvulle saakka kortistoksi, joiden tekstiosuus on käytettävissä myös sähköisessä muodossa. Kortisto sisältää rakennusten kuvauksen, asuin- ym. rakennusten pohjakaavoja, asemapiirrokset sekä rekisteri- ja sijaintitiedot sekä valokuvat. Tässä julkaisussa niistä on mukana kaikki kylät ja miltei kaikki ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset.

Tekijät: Sinikka Kauko-Vainio ja artikkelien kirjoittajat
Kustantajat: Liedon kunta, Nautelankoski-säätiö, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 358 sivua

Hinta: 12,90 €


Liedon historia 1-2 -kirjan kansikuva

Liedon historia 1-2

Liedon historia 1 - aikojen alusta vuoteen 1809
Liedon historia 2 - vuodesta 1809 nykypäiviin

Liedon historian ensimmäinen osa tutustuttaa pitäjän maantieteellisiin piirteisiin ja esihistorialliseen ihmisen elämään. Se kuvaa kristinuskon tuloa ja asutuksen vähittäistä leviämistä jokivarsia ylöspäin, pitäjäyhteisön muovautumista, sen arkea ja juhlaa.

Toinen osa kertoo millä tavoin Lieto sai nykyiset piirteensä. Kirja tutustuttaa 1800-luvun maaseudun työn täyttämään elämään, kunnan perustamiseen vuonna 1868, maatalouden nykyaikaistumiseen ja orastavaan teollisuuteen. Se näyttää monella tavalla syrjäisen Liedon
aatteiden ja asenteiden murroksessa itsenäisyyden ensi vuosina ja perusteellisesti hahmoaan
muuttaneena toisen maailmansodan jälkeen.

Tekijät: osa 1: Hannu Mansikkaniemi, Jukka Luoto, Esa Hiltunen; osa 2: Kari Suistoranta
Julkaisijat: Liedon kunta ja seurakunta
Painovuosi: 1988
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, osa 1: 547 sivua, osa 2: 465 sivua

Hinta: 54€Lieto - uusi ja vanha -kirjan kansikuva

Lieto - uusi ja vanha

Uutta ja vanhaa tutkiva ja vertaava valokuvateos Liedosta. Kirja kertoo kuvien ja tekstien välityksellä Liedon historiasta ja nykypäivästä, arjesta ja juhlasta, työstä ja vapaa-ajasta. Joukkoon mahtuu paljon niin maisemia, rakennuksia kuin henkilö- ja muotokuvia.

"Lieto on vastakohtien kunta. Täällä voi istua kalliolle, koskea kädellään tuhatvuotista uhrikuoppaa ja katsella elementtikerrostalon rakentamista. Lieto on valokuvaajan kannalta täynnä toisiaan tukevia tai toisensa kumoavia kuvia. Toisaalta kunta on postmoderni, toisaalta ikivanha."

Tekijä: Jorma Puusa
Kustantaja: Liedon kunta
Painovuosi: 1992
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 107 sivua

Hinta: 28 €


Liedon kulttuuriympäristöohjelma -kirjan kansikuva

Liedon kulttuuriympäristöohjelma

Teoksessa on artikkelit Liedon historiasta ja maisemasta sekä Liedon kulttuuriympäristön arvoista. Kirjassa esitellään arvokkaiksi määriteltyjä alueita sekä arvokkaita kohteita - rakennuksia, maisemallisesti arvokkaita kohteita, historiakohteita ja luontokohteita. Kirjan loppuosassa kerrotaan kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta ja toteuttamisesta.

Tekijä: Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
Rahoittajat: Ympäristöministeriö, Liedon kunta
Painovuosi: 2003
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 179 sivua

Hinta: 35 €


Aurajokilaakso - elävä kansallismaisema -kirjan kansikuva

Aurajokilaakso - elävä kansallismaisema

Aurajokilaakso on suomalainen kansallismaisema. Oripäänkankaalta alkava Aurajoki virtaa läpi savimaiden Turkuun, missä sen vedet sekoittuvat mereen. Maiseman kerrostumat sisältävät lähes katkeamattoman sarjan elämänmerkkejä kivikaudesta nykyaikaan.

Tämä kirja luo katsauksen Aurajokilaakson kansallismaisemaan, seitsemän peninkulman matkaan Varsinais-Suomessa. Menneisyyden näkymättömät ja näkyvät kerrostumat antavat syvyyttä maisemalle. Ihmiset - jokilaaksossa elävät ja vaikuttavat toimijat - kuvastavat nykypäivää ja tulevaisuutta. Kansallismaisema elää.

Tekijät: Markku Lappalainen (teksti), Markku Kivekäs ja Johannes Lahti (kuvat)
Kustantaja: Turun ammattikorkeakoulu
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 256 sivua

Hinta: 55€


Tien Lumo

Tien lumo - Aurajoen maisematie

Vanhan Turuntien eli Vanhan Tampereentien Turusta Liedon, Auran ja Pöytyän kautta Oripäähän kulkeva osuus oli jo keskiajalla tärkeä osa Varsinais-Suomesta Satakuntaan kulkevaa yhdystietä. Aurajokisäätiö käynnisti vuonna 2007 hankkeen, jonka tavoitteena on tämän Aurajokilaakson kansallismaisemassa kulkevan maantien kehittäminen maisema-matkailutieksi. Kirja esittelee Aurajoen maisematie -hanketta ja tien maisemanhoitosuunnitelmaa. Arkkitehti Viri Teppo-Pärnän laatima maisemanhoitosuunnitelma keskittyy tien olemukseen ja mahdollisuuksiin. Suunnitelma tuo esiin uuden näkökulman tarkastella Aurajokivarren tietä ja tien kulttuurista kerroksellisuutta. Kirja on hyvä käsikirja varsinaissuomalaisen maiseman kulttuurista ja suojelusta kiinnostuneille.

Toimitus: Viri Teppo-Pärnä (maisemanhoitosuunnitelma, valokuvat, kartat), Sinikka Kauko-Vainio, Elina Vesanen
Julkaisija: Aurajokisäätiö
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: kierreselkä, pehmeäkantinen, 64 sivua

Hinta: 22 €


Maisemanhoitosuunnitelma Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan -kirjan kansikuva

Maisemanhoitosuunnitelma Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan

Turun Ammattikorkeakoulun raportteja 37

Teos on laadittu pääasiassa Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Teokseen kuuluvassa maisemaselvityksessä luodaan katsaus alueen luonnonoloihin, maisemassa tapahtuneisiin muutoksiin ja jokilaakson nykytilaan. Selvityksen yhteenvedossa on määritetty kulttuurimaiseman olennaiset piirteet ja arvot. Hoitosuunnitelman maiseman- ja luonnonhoidon ohjeistus on laadittu siten, että jokilaakson luonne ja kulttuurihistoriallinen arvo säilyvät. Maisemanhoitosuunnitelmassa Aurajokilaakso on käsitelty luonnonelementtien ja alueellisten kulttuurivaikutusten muodostamana, alati muuttuvana kokonaisuutena.

Tekijä: Heidi Saaristo
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Rahoittajat: Aurajokisäätiö, Ympäristöministeriö ja Turun ammattikorkeakoulu
Painovuosi: 2005
Tuotteen tiedot: pehmeäkantinen, 149 sivua

Hinta: 25 €


Nautelankoken museo -kirjan kansikuva

Nautelankosken museo

Nautelankosken museon kirja, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti kivikautta Kukkarkoskella,
Nautelan vesimyllyä, Liedon kotiseutumuseota sekä Nautelankosken luontoa ja kalastusta.
Kirjassa on myös lapsuustoverin muistelua Lauri Nautelasta sekä artikkeli keräilijä Laurista.

Toimitus: Sinikka Kauko-Vainio
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2001
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 98 sivua

Hinta: 7 €


Esihistorian jäljillä Liedossa -kirjan kansikuva

Esihistorian jäljillä Liedossa

Esihistorian jäljillä kertoo mitä on esihistoria ja arkeologinen tutkimus ja miten arkeologisia löytöjä ajoitetaan. Julkaisussa esitellään yhdeksän lietolaista esihistoriallista kohdetta alkaen mesoliittiselta kivikaudelta ja päätyen rautakaudelle varhaiskristilliseen aikaan. Kartan ja sanallisten ohjeiden avulla voi lukija käydä omatoimisesti tutustumassa kohde kohteelta Liedon esihistoriaan.

Tekijät: Elsa Hietala (kirjoittaja), Tuulia Rivasto (kuvitus)
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 31 sivua

Hinta: 5 €


Myllärin Kerttu -kirjan kansikuva

Myllärin Kerttu

Myllärin Kerttu on kuvitteellinen kertomus Nautelan kartanon myllärin tyttären elämästä Liedossa. Kirjassa yhdistyvät muistitieto ja kirjoittajan luomat tarinat, joiden avulla muodostuu kuva 1930- luvun alun elämästä koulutytön silmin. Lukijalla mahdollisuus itse värittää kirjan kuvat mieleisekseen.

Kertomus: Kaisa Viskari
Kuvitus: Johanna Haapakoski
Toimittajat: Leena Viskari ja Terhi Ykspetäjä-Remes
Taitto: mainoS arT Sirpa Toivola
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 39 sivua
Kirja on toteutettu Museoviraston avustuksen turvin.

Hinta: 5 €


Vipeltäjät - lasten luontoretki Nautelankoskella -kirjan kansikuva

Vipeltäjät - lasten luontoretki Nautelankoskella

Lähde mukaan seikkailuun Saara Sammakon ja Lauri Lepakon kanssa Nautelankosken maisemiin! Vipeltäjät on tieto- ja tehtäväkirja, jonka tavoitteena on lisätä kotiseudun arvostusta sekä vahvistaa lasten tunnesuhdetta lähiluontoon ja kulttuuriperintöön. Sen toivotaan myös herättävän kiinnostusta ympäristön- ja maisemansuojelua kohtaan.

Tekijät: Virpi Antikainen ja Hanne Itärinne
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2006
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 19 sivua

Hinta: 5 €


Röhmöjen satumaista elämää -kirjan kansikuva

Röhmöjen satumaista elämää

Röhmöt ovat pikkuruisia olentoja, jotka ovat aina sen näköisiä, kuin katsoja haluaa niiden olevan. Röhmöjä voi nähdä vain lapsen silmillä. Kirja Röhmöjen elämästä perustuu Anja Jokisen tyttären tarinoihin mielikuvitusolennoista, joista hän lapsena kertoi äidilleen. Jokinen kirjoitti tarinat muistiin, Hänninen kuvitti ne. Kirjan loppuun Hänninen teki kuvia, joihin jokaiseen Jokinen kirjoitti runon. Kahden lietolaisen yhteistyöstä syntyi Röhmöjen satumaista elämää, luonnonläheinen ja iloinen lastenkirja toisilleen ystävällisistä, auttavaisista ja kohteliaista satuolennoista.

Tekijät: Anja Jokinen (teksti), Anja Hänninen (kuvitus)
Kustantaja: omakustanne
Painovuosi: 2006
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen

Hinta: 10 €


Vuodet, vuodenajat, Vanhalinna -kirjan kansikuva

Vuodet, vuodenajat, Vanhalinna

Teos esittelee Liedon Vanhalinnan arkeologista ja esihistoriallista merkitystä, historiallisia vaiheita, tilalla eläneitä ihmisiä sekä Vanhalinnan kartanomuseota ja merkitystä suomalaisen kulttuuriperinnön välittäjänä ja vaalijana.

Toimitus: Henri Terho
Kustantaja: Turun Yliopistosäätiö
Painovuosi: 2002
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 139 sivua

Hinta: 32 €


Kyliä ja ihmisiä -kirjan kansikuva

Kyliä ja ihmisiä
- Liedon Kukkarkoski, Punittu ja Tursas vuosisadan saatossa

Kyliä ja ihmisiä kertoo kolmesta Liedon asemanseudun kylästä ja siellä asuneista ja asuvista ihmisistä. Kirjan lähteinä on käytetty sekä ihmisten muistikuvia että kirjallisia lähteitä, esimerkiksi kauppakirjoja ja virkatodistuksia. Kyliä ja ihmisiä kertoo yleisluontoisesti sekä Liedon että kylien historiasta. Pääosan kirjasta kattaa talojen historiikit.

Teoksen kirjoittajista Virve Haron sukujuuret ovat Liedossa, nykyään Harot ovat kesälietolaisia.

Tekijät: Matti ja Virve Haro
Julkaisija: Haro-Mat
Painovuosi: 2006
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 40 sivua

Hinta: 20€


Kenttäpostia Syväriltä

Kenttäpostia Syväriltä

Lahdenpohjasta lähteneen Einarin opintie kiertyy Sortavalan ja Helsingin kautta Viipurin kauppaoppilaitoksen rehtorinkansliaan vaihtuen talvisodan myötä Mannerheim-linjalle sekä Impi-vaimon ja lapsien kera tämän synnyinmökkiin Lietoon.

Einarin kanslia evakuoituu välirauhan tultua Lahteen, jonne siirtyy myös perheen koti. Einar tempaistaan kuitenkin pian lahtelaiseen kenttätykistöpatteristoon tavoitteena Äänislinna ja sitten Syväri.

Einar kirjoittaa Impille jatkosodasta peräti 306 kenttäpostikirjettä, joissa pohditaan aseveljien, esimiesten ja työtovereiden verkottumista ja jopa viipurilaisten paluumuuttajien intoa ja valtapeliä oivana lähdeaineistonaan aikansa Karjala-lehti.

Tekijät: Matti ja Virve Haro
Julkaisija: Haro-Mat
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: liimasidos, pehmeäkantinen, 160 sivua

Hinta: 20 €


Varsinais-Suomi à la carte

Varsinais-Suomi à la carte

Varsinais-Suomi à la carte -kirja kuvaa Varsinais-Suomen ruokahistoriaa, Varsinais-Suomea kulttuurin kehtona, sen viljavia vainioita ja kalaisia vesiä.

Kirja esittelee ajankohtaisia ravintola-annoksia, joissa on pitkälti käytetty oman maakunnan raaka-aineita. Kirja sisältää myös maakunnan tuottajien esittelyjä ja reseptejä. Kirjan tekstit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjassa on runsaasti kuvia.

Varsinais-Suomi à la carte -kirja on osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen koordinoimaa Maakunnan maut -hanketta.

Tekijä: Manne Stenroos (toim.)
Julkaisija: Studio Avec Audiovisual Ky / A la carte kirjat
Painovuosi: 2002
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 96 sivua

Hinta: 32€


Veden ja tuulen voimalla -kirjan kansikuva

Veden ja tuulen voimalla
- Tarinoita myllyistä ja mylläreistä Loimaalta ja naapureista

Veden ja tuulen voimalla -kotiseutukirja kertoo Loimaan ja naapureiden värikkäästä myllyperinteestä. Tavoitteena on ollut tallentaa ja säilyttää kansanperinnettä kokoamalla niin tarinoita, omakohtaisia muistoja ja kokemuksia kuin asiatietoakin viljavan Loimaan seudun mylläreistä, myllytyksestä sekä vesi- ja tuulimyllyistä.

Kirjan sisältö on koottu myllyperinnekilpailun sadosta, yksityisten henkilöiden muisteluista ja haastatteluista, kirjallisista lähteistä ja keruuarkistojen aineistoista.

Toimitus: Riitta Jumppanen, Raija Kouri ja Eeva Mikola
Julkaisija: Loimaa-Seura ry.
Painovuosi: 2002
Teoksen tiedot: sidottu, kovakantinen, 224 sivua

Hinta: 33 €


Sagalund - Min kostsamma leksak -kirjan kansikuva

Sagalund - Min kostsamma leksak
-Kallisarvoinen leikkikaluni

Kuvateos Sagalundin museosta esittelee museon luojan Nils Oskar Janssonin elämäntyötä ja vaikutusta kulttuuriin Kemiönsaarella. Nils Oskar Jansson oli synytperäinen kemiöläinen, Vretan kansakoulun opettaja sekä systemaattinen keräilijä. Janssonin esikuvana Sagalundin museolle oli Skanssen Tukholmassa.

Teos kertoo sanoin ja valokuvin Nils Oskar Janssonista ja Sagalundin museosta, sen rakennuksista, interiööreistä, maisemista ja ennen kaikkea museon kokoelmiin kuuluvista esineistä.

Toimitus: Li Näse
Tekijät: Clara Puranen ja Kari Suistoranta (tekstit), Ritva Kovalainen ja Pekka Turunen (kuvat ja ulkoasu)
Julkaisija: Sagalundin museo
Painovuosi: 2000
Teoksen tiedot: sidottu, kovakantinen, 224 sivua

Hinta: 55 €


© Nautelankoski-säätiö, päivitetty 3.3. 2015