Nautelankoski-säätiö

Nautelankoski-säätiö perustettiin vuonna 1996 Liedon kunnan ja Lauri Nautelan sopimuksesta
huolehtimaan Liedon kunnan museotoimen tehtävistä.

Nautelankoski-säätiö:

 • harjoittaa lietolaisen kulttuuriperinteen tallennusta, tutkimusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä opetusta ja tiedonvälitystä
 • ylläpitää ja kehittää Nautelankosken museota
 • ylläpitää Liedon kotiseutuarkistoa
 • huolehtii Nautelankosken ja Kukkarkosken luonto- ja museoalueen hoitamisesta sekä opetus- ja opastustoiminnasta alueella
 • ylläpitää yhteyttä alan järjestöihin ja yhteisöihin, on kiinteässä yhteistyössä Liedon kuntaan ja eri viranomaisiin
 • seuraa toimialansa kansainvälistä kehitystä
 • Nautelankoski-säätiö voi ottaa vastaan ja hoitaa yksityisten ja yhteisöjen kokoelmia ja kohteita, lahjoituksia, avustuksia yms.

 • Nautelankoski-säätiön hallitus:

  Viisijäseninen hallitus koostuu Lauri Nautelan edustajasta, kahdesta Liedon kunnan valitsemasta edustajasta ja
  kahdesta Nautelankoski-säätiön edustajiston valitsemasta jäsenestä.

  Nautelankoski-säätiön hallituksen jäsenet vuonna 2015:
 • Pekka Jokila, puheenjohtaja
 • Jarkko Saari, varapuheenjohtaja
 • Matti Metsistö, jäsen
 • Heikki Knuutila, jäsen
 • Marja-Liisa Saarinen, jäsen
 • John Björkman, asiantuntijajäsen, Turun museokeskus
 • Leena Viskari, sihteeri

 • Nautelankoski-säätiön edustajisto:

  Nautelankoski-säätiön toimintaa tukevaan edustajistoon
  kuuluu lietolaisten kotiseututyötä ja kulttuuritoimintaa vaalivien yhdistysten edustajia.

  Nautelankoski-säätiön edustajiston jäsenet vuonna 2015:
 • Aila Peltola, Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys
 • Juha Vuorela, Kotiseutuyhdistys Tarvaiset ry
 • Uno Ukkonen, Liedon Karjalaseura ry
 • Heikki Knuutila, Liedon Maamiesseura
 • Laila Kallonen, Liedon Maatalousnaiset
 • Leena Salminen, Liedon Marttayhdistys ry
 • Merja Jokila, Lieto-Oppaat ry
 • Heikki Alikirri, Lieto-Seura
 • Merja Mäkiharju-Rantanen, Liedon 4H-yhdistys ry
 • Sotilaita kenttäradion ympärillä

  Lietolaiset sodassa -sivusto Koululaissivusto
  Näyttelyt

  Tapahtumakalenteri

  Poimintoja museon kokoelmista

  Museon blogi

  Museo Facebookissa

  Projektit

  Museoalueen kartta

  Museon sijainti

  Museon esittely

  Kuvagalleria

  Museoalueelle, kahvioon ja puotiin on vapaa pääsy.
  Museokohteisiin voi tutustua aukioloaikoina.

  Facebook


  © Nautelankoski-säätiö, päivitetty 13.3. 2015