Luonto, kulttuuriympäristö

Kirjan kuvaa painamalla näet kannen suuremmassa koossa.


Maisemanhoitosuunnitelma Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan -kirjan kansikuva

Maisemanhoitosuunnitelma Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan

Turun Ammattikorkeakoulun raportteja 37

Teos on laadittu pääasiassa Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Teokseen kuuluvassa maisemaselvityksessä luodaan katsaus alueen luonnonoloihin, maisemassa tapahtuneisiin muutoksiin ja jokilaakson nykytilaan. Selvityksen yhteenvedossa on määritetty kulttuurimaiseman olennaiset piirteet ja arvot. Hoitosuunnitelman maiseman- ja luonnonhoidon ohjeistus on laadittu siten, että jokilaakson luonne ja kulttuurihistoriallinen arvo säilyvät. Maisemanhoitosuunnitelmassa Aurajokilaakso on käsitelty luonnonelementtien ja alueellisten kulttuurivaikutusten muodostamana, alati muuttuvana kokonaisuutena.

Tekijä: Heidi Saaristo
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Rahoittajat: Aurajokisäätiö, Ympäristöministeriö ja Turun ammattikorkeakoulu
Painovuosi: 2005
Tuotteen tiedot: pehmeäkantinen, 149 sivua

Hinta: 25 €


Aurajokilaakso - elävä kansallismaisema -kirjan kansikuva

Aurajokilaakso - elävä kansallismaisema

Aurajokilaakso on suomalainen kansallismaisema. Oripäänkankaalta alkava Aurajoki virtaa läpi savimaiden Turkuun, missä sen vedet sekoittuvat mereen. Maiseman kerrostumat sisältävät lähes katkeamattoman sarjan elämänmerkkejä kivikaudesta nykyaikaan.

Tämä kirja luo katsauksen Aurajokilaakson kansallismaisemaan, seitsemän peninkulman matkaan Varsinais-Suomessa. Menneisyyden näkymättömät ja näkyvät kerrostumat antavat syvyyttä maisemalle. Ihmiset - jokilaaksossa elävät ja vaikuttavat toimijat - kuvastavat nykypäivää ja tulevaisuutta. Kansallismaisema elää.

Tekijät: Markku Lappalainen (teksti), Markku Kivekäs ja Johannes Lahti (kuvat)
Kustantaja: Turun ammattikorkeakoulu
Painovuosi: 2008
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 256 sivua

Hinta: 55 €


Tien Lumo

Tien lumo - Aurajoen maisematie

Vanhan Turuntien eli Vanhan Tampereentien Turusta Liedon, Auran ja Pöytyän kautta Oripäähän kulkeva osuus oli jo keskiajalla tärkeä osa Varsinais-Suomesta Satakuntaan kulkevaa yhdystietä. Aurajokisäätiö käynnisti vuonna 2007 hankkeen, jonka tavoitteena on tämän Aurajokilaakson kansallismaisemassa kulkevan maantien kehittäminen maisema-matkailutieksi. Kirja esittelee Aurajoen maisematie -hanketta ja tien maisemanhoitosuunnitelmaa. Arkkitehti Viri Teppo-Pärnän laatima maisemanhoitosuunnitelma keskittyy tien olemukseen ja mahdollisuuksiin. Suunnitelma tuo esiin uuden näkökulman tarkastella Aurajokivarren tietä ja tien kulttuurista kerroksellisuutta. Kirja on hyvä käsikirja varsinaissuomalaisen maiseman kulttuurista ja suojelusta kiinnostuneille.

Toimitus: Viri Teppo-Pärnä (maisemanhoitosuunnitelma, valokuvat, kartat), Sinikka Kauko-Vainio, Elina Vesanen
Julkaisija: Aurajokisäätiö
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: kierreselkä, pehmeäkantinen, 64 sivua

Hinta: 22 €


Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta -kirjan kansikuva

Liedon kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta

Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan yhdeksännen osan tarkoitus on tehdä tutuksi Liedon monimuotoista kulttuuriympäristöä tuomalla siihen liittyvää tietoa helposti käytettävään muotoon ja siten monien ulottuville.

Julkaisun perustana on Liedossa vuosina 1984 - 1995 tehty rakennuskannan inventointi. Liedosta koottu rakennusinventointitiedosto kattaa noin 620 kiinteistöä ja 61 kylää. Inventointitiedot koottiin 1990-luvulle saakka kortistoksi, joiden tekstiosuus on käytettävissä myös sähköisessä muodossa. Kortisto sisältää rakennusten kuvauksen, asuin- ym. rakennusten pohjakaavoja, asemapiirrokset sekä rekisteri- ja sijaintitiedot sekä valokuvat. Tässä julkaisussa niistä on mukana kaikki kylät ja miltei kaikki ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset.

Tekijät: Sinikka Kauko-Vainio ja artikkelien kirjoittajat
Kustantajat: Liedon kunta, Nautelankoski-säätiö, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Painovuosi: 2010
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 358 sivua

Hinta: 12,90 €


Liedon kulttuuriympäristöohjelma -kirjan kansikuva

Liedon kulttuuriympäristöohjelma

Teoksessa on artikkelit Liedon historiasta ja maisemasta sekä Liedon kulttuuriympäristön arvoista. Kirjassa esitellään arvokkaiksi määriteltyjä alueita sekä arvokkaita kohteita - rakennuksia, maisemallisesti arvokkaita kohteita, historiakohteita ja luontokohteita. Kirjan loppuosassa kerrotaan kulttuuriympäristöohjelman laatimisesta ja toteuttamisesta.

Tekijä: Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
Rahoittajat: Ympäristöministeriö, Liedon kunta
Painovuosi: 2003
Tuotteen tiedot: sidottu, kovakantinen, 179 sivua

Hinta: 33 €


Vipeltäjät - lasten luontoretki Nautelankoskella -kirjan kansikuva

Vipeltäjät - lasten luontoretki Nautelankoskella

Lähde mukaan seikkailuun Saara Sammakon ja Lauri Lepakon kanssa Nautelankosken maisemiin! Vipeltäjät on tieto- ja tehtäväkirja, jonka tavoitteena on lisätä kotiseudun arvostusta sekä vahvistaa lasten tunnesuhdetta lähiluontoon ja kulttuuriperintöön. Sen toivotaan myös herättävän kiinnostusta ympäristön- ja maisemansuojelua kohtaan.

Tekijät: Virpi Antikainen ja Hanne Itärinne
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2006
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 19 sivua

Hinta: 5 €


Nautelankoken museo -kirjan kansikuva

Nautelankosken museo

Nautelankosken museon kirja, jonka artikkeleissa käsitellään laajasti kivikautta Kukkarkoskella,
Nautelan vesimyllyä, Liedon kotiseutumuseota sekä Nautelankosken luontoa ja kalastusta.
Kirjassa on myös lapsuustoverin muistelua Lauri Nautelasta sekä artikkeli keräilijä Laurista.

Toimitus: Sinikka Kauko-Vainio
Julkaisija: Nautelankoski-säätiö
Painovuosi: 2001
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 98 sivua

Hinta: 7 €


Vuodet, vuodenajat, Vanhalinna -kirjan kansikuva

Vuodet, vuodenajat, Vanhalinna

Teos esittelee Liedon Vanhalinnan arkeologista ja esihistoriallista merkitystä, historiallisia vaiheita, tilalla eläneitä ihmisiä sekä Vanhalinnan kartanomuseota ja merkitystä suomalaisen kulttuuriperinnön välittäjänä ja vaalijana.

Toimitus: Henri Terho
Kustantaja: Turun Yliopistosäätiö
Painovuosi: 2002
Tuotteen tiedot: sidottu, pehmeäkantinen, 139 sivua

Hinta: 32 €© Nautelankoski-säätiö, päivitetty 3.3. 2015