Projektit

2013 - 2014

Onks tääl tämmöstäki ollu? - Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke

Näkymä Raukkalaan

Nautelankosken museo aloitti kesäkuussa 2013 puolitoista vuotta kestävän Leader-rahoitteisen Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihankkeen ”Onks tääl tämmöstäki ollu?”. Hanke päivittää ja täydentää Liedon vanhan rakennuskannan inventointiin perustuvaa tietokantaa. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 - 2013. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaa Nautelankoski-säätiö.

Vuosien 2013 ja 2014 aikana suoritettava dokumentointi täydentää jo olemassa olevaa tietokantaa erityisesti katoamassa olevien talousrakennusten osalta. Aikaisemman inventoinnin keskityttyä pääasiassa asuinrakennuksiin ovat pihapiirien navetat, vajat ja ulkohuoneet usein jääneet kokonaan dokumentoimatta. Vanhan rakennuskannan lisäksi hanke ottaa tarpeen mukaan huomioon myös 1950-lukua nuorempia tuhoutumisvaarassa olevia rakennuksia sekä jatkuvasti muuttuvia keskustan liikehuoneistoja. Hankkeen aikana tallennetaan myös rakennuskulttuuriin ja kulttuurimaisemiin liittyviä valokuvia ja asiakirjoja sekä kulttuurimaisemaa ja rakennuksia koskevaa muistitietoa.Lisää dokumentointihankkeesta


Hankkeen rahoituslogot
2012

Sota - veteraanien muistista museon muistiin

Sotilaita tienviitan luona

Sota - veteraanien muistista museon muistiin -hankkeessa selvitettiin lietolaisten sotatietä toisessa maailmansodassa monista eri näkökulmista. Valokuvia, päiväkirjoja ja kirjeitä tutkimalla sekä haastatteluin ja arkistotutkimuksin kerättiin tietoja lietolaisten vaiheista niin etulinjassa kuin kotirintamalla.

Hankkeen aikana luetteloitiin ja digitoitiin Liedon Sotaveteraanit ry:n esineistön lisäksi sotaveteraanien hallussa olevia sotiin liittyviä valokuvia yli 400 kappaletta. Kuviin liittyvät tiedot ja tarinat tallennettiin haastatteluin. Lisäksi haastateltiin sotaveteraaneja, Lotta Svärdin toiminnassa mukana olleita, lapsuutensa sota-aikana Liedossa viettäneitä sekä evakkoja ja sotaveteraanien jälkeläisiä. Haastatteluin saatiin talteen tietoa eri rintamilta sekä monista eri aiheista niin taisteluista kuin asemasodan arjesta.

Paikallislehti Turun Tienoossa julkaistiin hanketyöntekijän kirjoittamia artikkeleita, joissa tarkasteltiin lietolaisten osallistumista jatkosotaan. Artikkelien kuvituksessa käytettiin museon kokoelmiin digitoituja valokuvia. Jatkosodan 70 vuoden takaisia tapahtumia tarkasteltiin kahden viikon jaksoissa. Artikkelien julkaisuajankohdat sovitettiin todellisten tapahtumien kanssa yhteneväisesti. Liedon-Tarvasjoen kansalaisopiston kanssa toteutettiin luentosarja, jossa tarkasteltiin jatkosodan eri vaiheita ja osa-alueita lietolaisesta näkökulmasta.

Jatkosodanajan valokuva-albumeista digitoitua aineistoa sekä jatkosodan valokuviin liittyvä videotallenne luovutettiin Liedon Ilmaristen koulun historian opetuksen käyttöön. Koulun kahdeksasluokkalaiset vierailivat hankkeen aikana museolla tutustumassa näyttelyyn ja kuuntelemassa luennon Liedon kotirintamasta ja jatkosodan ajan puhdetöistä. Hanketyöntekijä piti myös oppitunnin Liedon lukion historian erikoiskurssilaisille.

Kaikki hankkeen aikana kerätty aineisto on luetteloitu museon tietokantaan. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Museovirastolta.


Hankkeessa kerättyjen materiaalien pohjalta tehty Lietolaiset sodassa -internetsivusto
2011

Suomalainen talvipäivä

Puita haetaan talvella lumikengät jalassa

Museot ympäri Suomen dokumentoivat keskiviikkona 2. helmikuuta 2011 erilaisten suomalaisten perheiden elämää. Dokumentointi oli osa Suomalainen talvipäivä -hanketta. Nautelankosken museo dokumentoi lietolaisen eläkeläispariskunnan päivän havainnoimalla ja valokuvaamalla perheen kotona sekä niissä paikoissa, joissa sen jäsenet asioivat päivän aikana. Myöhemmin perhettä vielä haastateltiin.

Suomalainen talvipäivä -nykydokumentointihanke on osa kulttuurihistoriallisten museoiden TAKO- eli tallennus- ja kokoelmayhteistyötä. Sen tuottama materiaali liitetään osaksi Suomi-kokoelmaa, josta muodostuu yhteinen kansallinen tallennekokoelma ja tietopankki. Suomalainen talvipäivä -hankkeen dokumentoinnissa kertyneestä aineistosta on avattu, verkkonäyttely. Näyttely kuvaa esimerkkien avulla, millaista on suomalainen elämä keskellä talvea.2010 - 2011

Leipä Pohjolassa - Bröd i Norden

Lapsen piirrustus käsikivillä jauhamisesta

Nautelankosken museo osallistui vuosina 2010 - 2011 yhteispohjoismaiseen Norsam, Bröd i Norden, Leipä Pohjolassa -projektiin. Museon yhteistyökumppanina projektissa oli lietolaisen Tammentuvan päiväkodin esikoulu, jonka oppilaat tutustuivat myllyyn ja myllärin tupaan syksyllä 2010. Museovierailun jälkeen lapset piirsivät leipäaiheisia kuvia ja kertoivat kokemuksiaan leivästä. Piirrokset ja tarinat talletettiin Nautelankosken museon arkistoon. Museon vastuualueena yhteistyöprojektissa oli dokumentoida mitä nykypäivän kuusivuotiaat lapset ajattelevat leivästä, mitä leipä heille merkitsee ja millainen osa leivällä on heidän elämässään. Kertyneestä aineistosta tehtiin video "Eskareiden leipä", joka piirroksin ja haastattelumateriaalein kertoo eskarilaisten leipään liittyvistä kokemuksista.

Kulttuurihistorialliset museot kuudessa eri maassa keskittyivät tekemään omasta leipäkulttuuristaan tutkimusta, jonka yksi tarkoitus oli kokeilla uudenlaisia digitaalisia menetelmiä tiedon tallennukseen ja välitykseen. Hankkeeseen osallistui museoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Virosta. Suomesta projektissa oli Nautelankosken museon lisäksi mukana muun muassa Turun museokeskus, Suomen Maatalousmuseo Sarka, Museokeskus Vapriikki, Työväenmuseo Werstas ja Suomen kansallismuseo.

Projektin myötä valmistuneet digitaaliset leipätarinat on koottu norjalaisen Maihaugenin museoiden internet-sivuille.


Eskareiden leipä, Nautelankosken museon digitaalinen tarina

Maihaugen, Bröd i Norden -hankkeen digitaaliset tarinat
© Nautelankoski-säätiö, päivitetty 10.7. 2015