Hankkeessa käytettyjä lähteitä

Sota - veteraanien muistista museon muistiin -hanke
Ajankohtaista
Talvisota
Jatkosota
Näyttely 2011-
Puhdetyöt
Kotirintama
Pro Patria


JR 35

Hankkeen lähteistä

Tälle sivulle on luetteloitu hankkeen yhteydessä käytettyä kirjallisuutta, WEB-sivustoja, arkistoaineistoja ja muuta tutkimuksessa hyödynnettyä materiaalia.

Kirjallisuuden yhteydessä on mainittu ISBN-numero, mikäli sellainen on, sillä osa julkaisuista ei löydy teoksen nimellä tai tekijällä etsimällä. Etenkin kirjastotietokannoissa käytetyt välimerkit voivat hankaloittaa teosten löytymistä niiden nimillä.

Kirjallisuus

(kirjoittaja/kirjoittajat, julkaisuvuosi, julkaisun nimi, painopaikka)
(ISBN)

Ahokas, Osmo. 2004. Karjalan kannaksen evakuointi. Pilot-kustannus, Tampere.
ISBN 952-464-198-4

Airikka, Lauri. 1985. Kappale Johannesta.
ISBN 951-99638-3-9

Haavio, Martti. 1969. Me marssimme Aunuksen teitä. Werner Södeström kirjapaino, Porvoo.

Jermo, Aake. 1974. Kun kansa eli kortilla : reportaasi lähimenneisyydestä. Toinen painos.
Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-01651-2

Johannes-säätiö. 1959. Johannes: Viipurin läänin Rannan kihlakuntaan kuuluneen Johanneksen pitäjän historia- ja muistelmateos.
Pieksämäki.

Kairinen, Paavo A. 1991. JR 35 sotatiellä 1941-1944. Loimaan kirjapaino Oy.
ISBN 952-90-3123-8

Kaukiainen, Yrjö & Nurmiainen, Jouko (toim.). 2010. Karjala Itärajan varjossa. Viipurin läänin historia VI.
WS Bookwell oy, Porvoo.
ISBN 978-952-5200-76-8

Kojo, Oiva. 1957. Kuolemajärvi: historia, muistelmia ja kuvauksia. Kuolemajärvi-säätiö, Vammala.

Kotiranta, Veikko. Vieljärveltä Ihantalaan : lll/JR 35 jatkosodassa. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.
ISBN 951-98881-4-4

Kunttu, Tapani 2008. Aattellista toimeliaisuutta: Turun lotat rauhan ja sodan vuosina. Turun seudun lottaperinneyhdistys.
ISBN 978-951-9129-74-7 951-9129-74-X

Lahtinen, Esko. 1999. Velvollisuus, Kunnia, Tahto. Lietolaisten sota-aika 19391945. Loimaan Kirjapaino Oy, Loimaa.
ISBN 952-91-1513-X

Lappalainen, Niilo. 1994. Ihantala kesti. WSOY:n  graafiset laitokset, Juva.
ISBN 951-0-19168-X

Lappalainen, Niilo. 1993.  Kuuterselkäkin murtui. WSOY:n  graafiset laitokset, Juva.
ISBN 951-0-18520-5

Lappalainen, Niilo. 1992. Valkeasaari murtuu.WSOY:n  graafiset laitokset, Juva.
ISBN 951-0-17318-5

Lukkarinen, Vilho 1981. Suomen lotat. Lotta Svärd-järjestön historia. WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo.
ISBN
951-0-10301-2

Martimo, Pentti, Pekkanen R., Tarkka T. & Syrjö, V-M. 2009. Kielletyt kartat. 3, Itä-Karjala 1941-1944.
WS Bookwell Oy, Porvoo.
ISBN 978-952-5671-16-2

Mäkelä, Jukka L. 1966. OsKu. Tiedustelua ja kaukopartiointia välirauhan ja jatkosodan ajoilta.
Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapaino, Porvoo.

Nyman, Aarre, Salminen, E. & Vento, U. 1975. Sotasavotta: korsuelämää 1939-1944. Toinen painos.
Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-01687-3

Näsi, Valde & Ovaska, Eemil. 1942. Laatokan mainingit : Laatokan ja sen rannikon elämää sanoin ja kuvin. Otava, Helsinki.

Ojala, Arvo. 1974. Paalun divisioonan taistelujen tie. Kronikka vuosilta 1941. Forssan Kirjapaino Oy, Forssa.
ISBN 951-9272-07-0

Paavolainen, Erkki. 1958. Sellainen oli Karjala. Otava, Helsinki.

Palokangas, Markku. 1991.
Sotilaskäsiaseet Suomessa 19181988. Osat 13
I osa Yleishistoria
II osa Suomalaiset aseet
III osa Ulkomaiset aseet
Vammalan kirjapaino Oy. Koko teossarjan ISBN: 951-25-0508-8

Partanen, Unto. 1988. Tykistömuseon 78 tykkiä. Kymen painotuote.
ISBN 951-99934-4-4

Paulaharju, Jyri. 1996. Itsenäisen Suomen kenttätykit 1918-1995. Gummerus, Jyväskylä.
ISBN 951-25-0811-7

Pilke, Helena. 2012. Korsu-uutisia. Rintamalehtien jatkosota. Bookwell, Porvoo.
ISBN 978-952-222-386-9

Pirhonen, Seppo. 2011. Paluu muistojen Muurilaan. Saarijärven Offset, Orijärvi.
ISBN
978-952-92-9346-9

Pipping, Knut. 1978. Komppania pienoisyhteiskuntana : sosiologisia havaintoja suomalaisesta rintamayksiköstä 1941-1944.
Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-05026-5

Raunio, Ari & Kilin, Juri. 2007. Talvisodan taisteluja. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.
978-951-593-068-2

Raunio, Ari & Kilin, Juri. 2007. Jatkosodan hyökkäystaisteluja 1941. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.
ISBN 978-951-593-069-9

Raunio, Ari & Kilin, Juri. 2008. Jatkosodan torjuntataisteluja 1942–44. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.
ISBN 978-951-593-070-5

Rossi, Leena. 2006. Koivistolaiset evakossa 1939–1949. Tammer-Paino, Tampere.
ISBN 951-95291-6-0

Rönkkönen, Teuvo. 2006. Suomen linnoitustykistö 1940-1944. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
ISBN 951-25-1719-1.

Siilasvuo, Ensio et al.. 1991. Jatkosota : kronikka. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
ISBN 951-20-3661-4

Simonen, Seppo. 1965. Paluu Karjalaan. Palautetun alueen historiaa 1941–1944.

Sotaveteraanien matka 7.-13.8.1989 : Leningrad, Petroskoi, Karhumäki, Poventsa. Pohjolan Painotuote Ky, Rovaniemi (1989).

Soila, Antero J. & Kurkela, Reijo. 1993. Suomen sotilasviestitoiminnan historia: vainovalkeista valokaapeliin. Mikkeli, Länsi-Savo.
ISBN 951-96704-0-8

Steffa, Liisa. 1981. Muisto Syväriltä : sota-ajan puhdetyöt. Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-06369-3

Suistoranta, Kari. 1988. Liedon historia 2 - vuodesta 1809 nykypäivään. Kirjapaino Grafia Oy, Turku.
ISBN 951-99943-2-7

Suvanto, Kalevi. 1997. Turun patteristo (I/KTR 5) jatkosodassa. Hansaprint Turku.
ISBN 952-90-8390-4

Suvanto, Kalevi. 1995. Tykkimiehiä jatkosodassa : Auran patteristo (III/KTR 5) 1941-1944.
1) Henkilöluettelo
2) Kaatuneet ja sodan aikana kuolleet

Tirronen, Eino. 1980. Jylisevät tykit. Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna.
ISBN 951-23-1695-1

Tuokko, Kaino. 1995. 1 Divisioona 1941–1944. Saarijärven Offset Oy.
ISBN 952-90-6970-7

Tuokko, Kaino. 2003. Vaiennettu kenraali : Paavo Johannes Paalu. Saarijärven Offset Oy.
ISBN 952-91-6420-3

Uusikirkko kohtalonvuosina. 1986.
ISBN 951-99713-6-X

Uusikirkkolaisten muistoja matkan varrelta. 2001. Salon Painokeskus Reijote.
ISBN
952-91-3612-9

Valli, Tapani. 1991. Varsinaissuomalaisten sotatie 19391944. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
ISBN 951-9054-23-5

Virolainen, Johannes. 1989. Siirtokarjalaiset 1941–1844. Kotiinpaluu, jälleenrakennus, uusi lähtö.

Sanomalehtilähteet

Suomen sotilas. Vuosikerrat 19411945

Viestimies-lehti

Sudenniemi, Seppo. Haavoittunut muolaalaisisäntä toipui Liedon Nautelassa. Karjalaistaloihin majoitetut sotilaat palkitsivat auttajansa jatkosodassa. Turun Sanomat 5.10.2010.

WEB-sivustot ja nettijulkaisut

Kansallisarkisto. Digitaaliarkisto.
http://digi.narc.fi/digi/

1. Divisioonan viestikomentajan päiväkirjat

1. Divisioonan sotapäiväkirjat

Jalkaväkirykmentti 35:n sotapäiväkirjat 1941–1944

Viestipataljoona 33 sotapäiväkirjat 1941–1944

Viestipataljoona 33:n 1. Komppanian sotapäiväkirjat 1941–1944Suomen Urheiluliitto, SUL.fi

http://www.sul.fi/uutiset/jarjestotoiminta/sul-100-vuotta-karhumaen-kesaolympialaiset (käytetty 26.1.2014)

Turun Sanomat, Extra

http://www.ts.fi/teemat/extra/1074212650/Kuukauden+esine+Tuohisandaali (käytetty 18.2.2014)


Arkistomateriaali

Kansallisarkisto, Sörnäisten toimipiste. Helsinki.

Arkistolähteen yhteydessä pyritään mainitsemaan sen tulonumero. Kyseisellä numerolla voi tilata asiakirjat Kansallisarkiston tutkijatiloihin omaa tutustumista varten.

22. Talouskomppanian kirjat

T-7249/6
22.Elintarvikevarastokomppania
Salainen kirjeenvaihto 1944

Viestipataljoona 33:n asiakirjat

T-5078/2
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto.

T-5078/3
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I). 

T-5078/4
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I).

T-5078/5
Viestipataljoona 33.
Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)

T-5078/6
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestitoimisto (toimisto II),
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestivälinetoimisto (toimisto III), kartat
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto

T-5079/2
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
Vuosi 1941

T-5079/3
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
Vuosi 1941

T-5079/4
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Asiaryhmät: I/12-19; Tuntolevy-, sijoitus- ja aakkosellinen luettelo

T-5079/7
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto

T-5079/11
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto.
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto 1942

T-5079/12
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestitoimisto (toimisto II),
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestivälinetoimisto (toimisto III)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto

T-5079/16
Viestipataljoona 33. Osasto Karkaus.
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [29] lähetetyt puhelinsanomat
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [29] lähetetyt puhelinsanomat lähetetyt 5990 27.11.41–16.6.42
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [29] puhelinsanomat
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [30] kotilomat
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [33] taisteluvälinetilanneilmoitukset sotasaalisilmoitukset
Viestipataljoona 33 T-5079/16 lähetetyt puhelinsanomat 17.6.42–2.11.42
Viestipataljoona 33 T-5079/16 päivystävän upseerin kirja

Viestipataljoona 33. 1. Komppania (Keskuskomppania)

T-7248/9
Viestipataljoona 33. 1. komppania
Yleinenkirjeenvaihto 1941–1944

Jalkaväkirykmentti 35:n asiakirjat

T-7260/3
Jalkaväkirykmentti 35. Esikunnan valistusupseeri
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
1943-1944

T-7261/2
Jalkaväkirykmentti 35. Esikunta
Yleinen kirjeenvaihto
1941

T-7263/10
Jalkaväkirykmentti 35. Esikunnan valistusupseeri
Salainen kirjeenvaihto
1943

T-7264/3
Jalkaväkirykmentti 35
Esikunnan komentotoimisto
Rykmentinpaivakaskyt 1941–1944

Jalkaväkirykmentti 35:n esikuntakomppanian asiakirjat

T-7260/4
Jalkaväkirykmentti 35. Esikuntakomppania
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
1941–1942

Aseveliyhdistysten arkistot

JR 35:n Aseveljet -41 ry  1942–1945 Aseveliyhdistyksien arkistot.
JR 35:n keskustoimikunnan pöytäkirjat

Liedon aseveljet ry. Aseveliyhdistyksien arkistot.
Liedon aseveljet ry:n pöytäkirjoja

Nautelankosken museon arkisto

Sota - veteraanien muistista museon muistiin hankkeen yhteydessä tuotetut haastattelut sekä kerätyt valokuvat, kirjeenvaihto ja asiakirjat.


Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Korsuperinteen keräys 1972


Nautelankosken museon sivuille

VP33

Museon blogiin

esik_JR35

Liedon sotaveteraanit ry

tal_k_22

Muuta verkossa

1/VP 33

Ohjeita sivujen käyttöön


Nautelankosken museo
Nautelankoskentie 40, Lieto As.


puhelin 050 535 6212
museo(at)nautelankoski.net

  10.3.2014
Riku Kauhanen