Sota - veteraanien muistista museon muistiin -hanke

Etusivulle
Sota - veteraanien muistista museon muistiin -hanke
Ajankohtaista
Talvisota
Jatkosota
Näyttely 2011-
Puhdetyöt
Kotirintama
Pro Patria

JR35Liedon Nautelankosken museon "Sota - veteraanien muistista museon muistiin" -hanke käynnistyi kesäkuussa 2012 Museovirastolta ja Liedon kunnalta saadulla rahoituksella.

Hankkeen tarkoitus on tutkia lietolaisten vaiheita toisessa maailmansodassa sekä saada museon muistiin tietoa tästä ajasta. Alla on lueteltu hankkeen eri osa-alueita.

Hanke jatkui vuoden 2013 aikana mm. näiden Internet-sivujen tekemisellä sekä haastatteluin. 

Haastattelut

Hankkeen yhteydessä on haastateltu sotaveteraaneja, lottia, nuoruutensa tai lapsuutensa Liedossa viettäneitä, siirtokarjalaisia tai näiden omaisia. Haastattelut on tallennettu digitaalisina nauhoitteina tai kirjallisina muistiinpanoina Nautelankosken museon arkistoihin.


Valokuvakokoelmat

Nautelankosken museolla on laajat talvi- ja jatkosodan ajan valokuvakokoelmat. Lisäksi kokoelmaan kuuluu joitakin valokuvia suojeluskuntatoiminnasta sekä varusmiespalveluksesta Porin rykmentissä.

Kokoelman perustana ovat museon perustajan Lauri Nautelan kokoelmat, joita on täydennetty ja täydennetään veteraaneilta saaduilla lahjoituksilla.

Näillä sivuilla olevat Nautelankosken museon valokuvat on pienennetty 72 dpi:n katselukokoon ja niiden oikeassa alakulmassa on museon logo. Valokuvaajasta riippumatta kuvalähteeksi mainitaan näissä tapauksissa Nautelankosken museo. SA-kuvien tai muista arkistoista peräisin olevien kuvien lähde mainitaan erikseen.

Arkistotutkimukset

Arkistotutkimukset ovat tärkeä osa hanketta. Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteestä (entinen Sota-arkisto) on tilattu Helsinkiin Rauhankadun tutkijasaliin useita asiakirjakokonaisuuksia tutkimuskäyttöön.

Koska asiakirjojen määrä on valtava (useita kymmeniä tuhansia), on asiakirjat digitoitu kuvaamalla sekä tallennettu museon arkistoon digitaalisina kopioina.

Tällä hetkellä asiakirjoja on lähinnä Viestipataljoona 33:n vaiheista (etenkin vuosilta 1941 sekä 1943), Jalkaväkirykmentti 35:n perustamisesta 1941 ja JR 35:n aseveli ry:n sekä Liedon aseveli ry:n toiminnasta. Asiakirjat täydentyivät syksyllä 2013 VP 33:n asiakirjoilla vuosilta 1942 ja 1944 sekä 22. Elintarvikevarastokomppanian asiakirjoilla vuodelta 1944.

Hankkeessa käytetyt arkistolähteet löytyvät luetteloituina tästä linkistä>>

Puhdetyöt

Hankkeen yhteydessä on pyritty tutkimaan ja dokumentoimaan sotiemme perintöä mahdollisin monista eri näkökulmista. Olennaisena osana on digitoitu museon kokoelmiin jatkosodan aikaisia puhdetöitä.

Puhdetöiden digitointi tarkoittaa sitä, että esineestä otetaan valokuvia museon arkistoon sekä tiedot esineen historiasta kerätään muistiin. Lahjoittaja saa alkuperäiset esineet takaisin haltuunsa.

Hankkeen yhteydessä on digitoitu yksittäisten ihmisten esineiden lisäksi Liedon Sotaveteraanit ry:n hallussa olevia esineitä.

Osa museon digitoitavaksi saaduista esineistä on esillä museon Jatkosodan valokuvia -näyttelyn yhteydessä.

Puhdetöistä kertovat sivut aukeavat tästä linkistä>>

Hanketta tukeneet tahot:

A. ja T. Mattilan säätiö
Liedon kunta
Liedon Sotaveteraanit ry
Museovirasto
Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö

Lisäksi seuraavat tahot ovat antaneet tietoa ja muuta apua hankkeeseen:

Loimaan Seudun Sotaveteraanit ry.
Muolaalaisten Seura ry.

Nautelankosken museon sivuille
VP33
Museon blogiin
esik_JR35
Liedon sotaveteraanit ry
tal_k_22
Muuta verkossa
1_33
Ohjeita sivujen käyttöön


Nautelankosken museo
Nautelankoskentie 40, Lieto As.


puhelin (02) 489 2400
museo(at)nautelankoski.net

  13.3.2014
Riku Kauhanen