Nautelankosken museon Jatkosodan kuvia

Näyttely "Suomen jatkosota 1941–1944"

 

ulos


vapaa_aika
vapaa_aika
vapaa_aika
internoidut ja kaatuneet
vapaa_aika
vapaa_aika
lietolaiset

Hankkeen etusivulle
NäyttelyToinen
maailmansota
Suomen
jatkosota
Kaatuneita,
sotavankeja
ja internoituja
KenttäpostiaVapaa-aikaa
rintamalla
Lietolaiset
jatkosodassa


JR35

lietolaiset jatkosodassa

Lietolaiset jatkosodassa

VP 33.:n 1. komppanian sotapäiväkirjasta:
"17.6.-41 17:00 Komppanian liikekannallepano alkoi

Suurin osa lietolaisista palveli jalkaväkirykmentti (JR) 35:ssä. JR 35 kuului varsinaissuomalaisista muodostettuun 1. Divisioonaan, jota komensi eversti Paavo Paalu.

Lisäksi lietolaisia palveli Viestipataljoona (VP) 33:n 1. keskuskomppaniassa, Divisioonan 22. talouskomppaniassa, rykmentin esikuntakomppaniassa ja kranaatinheitinkomppaniassa, viestijoukkueessa, tykistössä sekä vänrikki Olavi Sipilän
jääkärijoukkueessa. Divisioona sai siirtymiskäskyn 20.6.1941  ja JR 35 keskitettiin junakuljetuksin Lahden seudulle.


lieto3lieto427.6.1941. Kello 23:00 Lähtö itään"

Jatkosodan alussa 1. Divisioona kuului Karjalan Armeijaan. JR 35 siirrettiin 2.7.1941 Lahdesta Kaltimoon Pohjois-Karjalaan. Talouskomppanian vastuulla oli huolto. Viestimiehet rakensivat puhelinkeskukset ja johdinyhteydet sekä hoitivat radioyhteyksiä. Karjalan Armeija hyökkäsi 9.7.1941 rajan yli Korpiselässä.


lieto2

1. Divisioona pidettiin reservissä taaempana etulinjasta. Divisioonan erikoisjoukot kuten sotapoliisikomppania, VP 33 sekä Pioneeripataljoona 29 seurasivat heti jalkaväkikärjen takana. Divisioonasta irrotettiin heinäkuussa JR 56 ja II/KTR 5 (Kenttätykistörykmentti toinen patteristo) Kollaalle Laatokan Karjalaan. JR 35 jatkoi kohti Aunusta. Elokuu kului ankarissa taisteluissa Vieljärvellä.

lieto6lieto6

sotasaalista


JR 35:n pataljoona osallistui taisteluihin eri komentajien alaisuudessa aina hyökkäysvaiheen loppuun asti edettäessä kohti Petroskoita, Äänistä ja Karhumäkeä.  Koko Maaselkä vallattiin Karhumäen pitkään kestäneiden mottitaistelujen jälkeen joulukuun 1941 puoleenväliin mennessä.

"1.1.1942 Uudenvuoden päivä valkeni harmaana"

Lietolaisia oli vuoden 1942 aikana mukana useissa ankarissa taisteluissa. Karjalan Armeija lakkautettiin maaliskuussa ja 1. Divisioona liitettiin Maaselän ryhmään. Strategisesti tärkeä Stalinin kanava kulkee Maaselällä Poventsan-lahdelta Voljärven suulle. JR 35 miehitti tätä Poventsan lohkoa, jonka pohjois-osassa Pirunsaaressa käytiin rajuja taisteluja.

Maaliskuussa Äänisjärvellä havaittiin 45 km:n päässä Vodlajoen suulla 50 venäläisten proomua, joita saatettaisiin käyttää maihinnousussa jäiden lähdön jälkeen. Äänisen Rannikkoprikaati kokosi 94 miehen iskuosaston, osasto Englundin. Osasto lähti 8.3. Klimetsin saaresta ja saapui perille itärannalle 9.3. liian etelään: rannan sulutuksissa kolme miestä hiihti miinoihin. Vuorokauden harhailun jälkeen osasto pääsi yrittämään iskua. Proomuista tuhottiin vain muutama, mutta rannan majoituksessa saatiin aikaan pahaa tuhoa. Paluumatkan päätepisteeksi aiotussa Vasilinsaaressa oli miesten kuljetusta odottavien hevosten ja kuljetusrekien sijaan venäläismiehitys, jonka tulituksessa 20 miestä kaatui Äänisen jäälle. Osasto palasi omien puolelle jättäen taakseen 40 kaatunutta, joista yksi lietolainen.


Asemasotavuosi 1943

lietolaiset


Sota oli Äänisen pohjoisosassa rauhoittunut puolin ja toisin partioiden voimin tehdyksi häirinnäksi ja kahakoinniksi. Kesällä 1943 siirrettiin 1. Divisioona Poventsasta linnoitustöihin. JR 35 linnoitti aluetta Rivinojasta Seesjärvelle. Rykmentin majoitusolot olivat heikot, ja linnoittamisen alkuaika meni niitä parannellessa. Ahtaista teltoista päästiin muuttamaan vähitellen tehdasvalmis-teisiin, paloista koottaviin parakkeihin. Linnoitus- ja lepovaiheesta Divisioona palasi rintamalle joulukuussa. JR 35 sai rintamavastuun Suurlahden lohkolta Äänisen pohjoisosasta. Viestipataljoonan tehtäviin kuului vuonna 1943 muun toiminnan puhelinkuuntelu. Tiedot auttoivat torjumaan useita hyökkäyksiä.Vetäytyminen kesällä 1944

Suurhyökkäys Kannaksella alkoi kesällä 1944. Kun lietolaisia kaatui vuonna 1942 keskimäärin yksi kuukautta kohden, kesä–heinäkuussa 1944 heitä kaatui yksi lähes jokaista päivää kohden. Erityisen raskaaksi kävi taistelu Äyräpään harjuilla heinäkuussa. Karhumäestä ja Maaselältä oli vetäydytty juhannukseen mennessä, ja JR 35 liitettiin 6. Divisioonaan, joka siirrettiin Ihantalaan.

Viestimiehet kaatoivat Karhumäeltä vetäydyttäessä pioneerien kanssa puhelin-pylväitä lankoineen tielle murrosteeksi venäläisten etenemisen hidastamiseksi.

Kesäkuun lopulla joukot olivat vetäytyneet Munjärvi-Juustjärvi-Kumarino-linjalle. Äänislinna (Petroskoi) oli tyhjennetty kesäkuun lopussa. Heinäkuussa venäläisten saarrostusliikkeet pakottivat suomalaiset vetäytymään U-asemalle Laatokan, Syskyjärven ja Loimolanjärven väliselle linjalle. Samaan aikaan Ihantalassa Karjalan Kannaksella venäläisten hyökkäys saatiin pysähtymään.

JR 35 oli mukana Pyöräkankaan taisteluissa. Rykmentin viestipataljoonalaiset korjasivat katkeavia puhelintapseja ja vetivät uusia kaapeleita minne oli tarve. JR 56 alistettiin 7. Divisioonalle. Se luovutti asemansa Suojoella 9.7. ja siirtyi autokuljetuksin Loimolaan. Heinäkuun loppuun mennessä taistelut laantuivat. Lietolaisia oli mukana vielä kuun lopussa Ilomantsin taistelussa.

Jatkosodassa kaatui 56 Liedossa asuvaa tai kirjoilla olevaa sekä 16 muualle muuttanutta lietolaissyntyistä miestä.

kypärä
Nautelankosken museon sivuille

VP33

Museon blogiin

esik_JR35

Liedon sotaveteraanit ry

tal_k_22

Muuta verkossa

1_VP33
Ohjeita sivujen käyttöön


Nautelankosken museo
Nautelankoskentie 40, Lieto As.


puhelin 050 535 6212
museo(at)nautelankoski.net

  5.12.2013
Riku Kauhanen