Jatkosodan puhdetyöt eri rintamilla ja yksiköissä

Etusivulle


vapaa_aika
vapaa_aika veitsi pahka kivituhkakuppi solttu sormusta tekemässä lietolaiset itäkarjala

Etusivu Puutyöt Metallityöt Tuohi- ja pahkatyöt
Kivityöt Mitä tehdä?
Tekijöistä ja välineistä
Alueellisia eroja


JR35

Alueellisia eroja


Alueelliset tekijät olivat olennaisia töitä tehdessä. Kiviesineiden yhteydessä on jo mainittu, että Seesjärveltä peräisin olevasta vuolukivestä tehtiin erilaisia lippaita ja astioita. Monet puhdetöitä harrastaneet muistavat Itä-Karjalan visakoivun erityisen ihanteellisena puumateriaalina, sillä se käyttäytyy aivan eri tavalla kuin muut koti-Suomen puulajit.

Paikallisten materiaalien ohella eri alueilla on muitakin eroja. Eri puolilta Suomea tulleet sotilaat tekivät tarve-esineitä kotiseudulla opittujen mallien mukaan, mutta kokeilivat myös muiden alueiden malleja. Knut Pipping tosin mainitsee väitöskirjassaan, että hänen yksikkönsä puhdetyötaitajat halveksivat kansallisia malleja ja tekivät mieluummin kopioita teollisesti tuotetuista esineistä.

Merivoimien esikunnan vuonna 1942 järjestämässä kilpailussa näkyy joitakin paikallisia eroja. Merivoimien vastuualue ulottui pitkin Suomen rannikkoa, joten osallistujien alueellinen kirjo oli suuri. Rannikkotykistörykmentti 2:n sotilaat valmistivat käyttöesineitä, joiden lähtökohtana olivat kansalliset aiheet. Tässä rykmentissä palveli joitakin lietolaisiakin. Turkulaiset, esimerkiksi Turun Ilmatorjunta valmistivat pääasiassa siroja lippaita. Saaristomeren Rannikkoprikaatissa taas tehtiin etenkin veistoksia. Uudenmaan Rannikkoprikaati puolestaan maalasi ahkerasti. Kaikkiaan kilpailuun tehtiin 131 eri esinettä.


Erilaiset peilityypit?

Yksi tietyllä paikalla harrastettu esinemalli on "Karhumäen käsipeili", jollaisia hankkeen yhteydessä digitoitiin useita. Moni myös kertoi omistavansa vastaavanlaisen, vaikka ei esinettä museolle tuonutkaan: esineen alkuperä selvisi joillekin vasta näiden nähtyä vastaavanlaisen museolla. Kuten mainittu, eräällä veteraanilla oli valmiita ja puolivalmiita peilejä sodan jäljiltä autotallissaan matka-arkullinen, mutta esineet katosivat valitettavasti myöhemmin. Vastaavanlainen peili löytyy myös teoksesta Muisto Syväriltä. Teoksen mukaan samanlaisia peilejä valmistettiin kaikilla rintamilla, mutta täsmällistä muotoa ei mainita. Kaikki hankkeen aikana tavatut peilit on valmistettu peileissä olevien merkintöjen perusteella Karhumäellä tai Maaselän kannaksella.

peili1 peili1 peili1

Kolme "Karhumäen käsipeiliä". Kuvat: Nautelankosken museo

koriste_peili

Yksityiskohtaa peilin koristelusta. Kuva: Nautelankosken museo

peilintaus_karhu peilintaus_teksti
Peilien takana: vasemmassa koristeena karhu ja vuosiluku, oikealla vuosiluku ja myöhemmin laitettu tarra "Maaselän Suurlahti".
Kuvat: Nautelankosken museo


Maaselän kannaksen pohjoisosassa, Seesjärvellä on Muisto Syvärillä -teoksen perusteella valmistettu pyöreämpiä peilejä kuin etelämpänä. JR 56:n kranaatinheitinkomppaniassa palvellut Soini Sainio muistaa "Karhumäen tyypin" peilien valmistamisen joukkueessaan. Malliksi yksi sotilas toi peilin, jota jokainen vuorollaan käänteli käsissään ja tutki siitä pohjaa omalle peililleen. Arvoitukseksi jää, mitä kautta peilin lasi kulkeutui rintamalle ja kuka sen leikkasi ja millä välineillä.


Karhu ja hirvi

kolme karhua

Kolme karhua. Tekopaikka, tekijä  ja ajankohta tuntemattomia. Kuva: Nautelankosken museo

Itä-Karjalassa tuhansien tuhkakuppien, peilinkehysten, veitsien ja muiden koristeeksi tuli karhu. Karhu oli suhteellisen yleinen, ja monia eläimen näkeminen insiproi veistotöihin. Tavallisesti karhu on ihmismäisessä asennossa ja kannattelee käpälissään esinettä. Karhut esiintyvät usein pareittain tai kolmisin.

karhu1 karhu1

Kaksi esimerkkiä karhu-aiheisista puhdetöistä: vasemmalla kaksi rumpua pitelevää karhua, oikealla karhukoristeinen tuhkakuppi.
Kuvat: Nautelankosken museo


Karjalan kannaksella harrastettiin enemmän hirviveistoksia. Näiden veistosten valmistaminen alkoi ilmeisesti keväällä 1942. Tavallisesti näissä veistoksissa noin 40 cm korkea hirvi seisoo yksinään valppaana neljällä jalalla, pää koholla ja sarvet ojossa. Etenkin Valkeasaaren lohkolla tehtiin tällaisia veistoksia. Joitakin poikkeuksiakin luonnollisesti esiintyy, mutta karhu esiintyy puhdetöissä yleensä Laatokasta pohjoiseen, missä sen kannat olivat Neuvostoliiton aikana kasvaneet suuriksi. Myös hirvikanta oli poikkeuksellisen runsas, mutta suomalaisten sotilaiden laillisen ja laittoman pyynnin seuraksena määrä väheni rajusti asemasodan aikana.

hirvi

Valkeasaaren lohkolla valmistettu hirvipatsas. Kuva: Nautelankosken museo

Myös muita eläimiä, etenkin vaakunaeläimiä kuten leijonaa käytettiin koriste- ja veistoaiheina. Karhu oli kuitenkin aiheista yleisin, ja kontio on ikuistettu lukuisiin veistoksiin, tuhkakuppeihin, puukontuppiin ja -kahvoihin sekä muihin esineisiin.


Lietolaisten puhdetöistä

Liedon alueelta ei ole todettavissa erityisesti kotipaikkakunnalta peräisin olevaa esinemallia, jonka pohjalta olisi tehty esineitä rintamalla. Veteraanien ja näiden omaisten keskuudesta löytää runsaasti käsipeilejä, joiden malli on todennäköisesti opittu Karhumäellä. Samoin monilla perheillä on tuohisandaalit, jotka ovat ilmeisesti saman tekijän käsistä. Esineitä kertyi hankkeen aikana kuitenkin verrattain vähän, joten laajempaa vertailua ei ole toistaiseksi mahdollista tehdä.

Liedon erikoisuutena on hankkeen puitteissa havaittavissa tiettyjen esineryhmien, kuten pahka- ja olkitöiden puuttuminen. Erityisen yleisenä esineryhmänä on asiakirjoista, haastatteluista ja muista lähteistä noussut esille pärekorit. Vaikka niitä ei ole säilynyt nykypäiviin, on niitä selkeästi tehty lietolaisyksiköissä määrällisesti eniten.

Paluu sivun ylälaitaan>>Nautelankosken museon sivuille

VP33

Museon blogiin

esik_JR35

Liedon sotaveteraanit ry

tal_k_22

Muita verkkonäyttelyitä

1_VP33Nautelankosken museo
Nautelankoskentie 40, Lieto As.


puhelin 050 535 6212
museo(at)nautelankoski.net

  19.2.2014
Riku Kauhanen